Mätar­ställnings­anmälan

  1. Ange
  2. Kontrollera
  3. Färdig

Förutom kundnumret behöver du numret för användarplatsen/driftställe eller avtalsnumret.